Anunt proiect

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT „CAPITAL GIRAFFIC”, cod M2-1527

Societatea GIRRAFIC S.R.L. anunță lansarea proiectul cu titlul „CAPITAL GIRAFFIC” proiect nr. RUE M2-1527 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv în perioada 09.12.2020-08.12.2021

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societății GIRAFFIC S.R.L.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 58.333,635 lei (valoarea totală) din care : 50.724,90 lei lei grant si 7.608,735 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale,naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare

Persoană de contact:

Ghiciuc Georgiana

https://home/beagleca/public_html.beaglecat.com

georgiana@3.70.155.9

+40 751 612 114

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *